Trygghetsbloggen

På Sector Alarm är din trygghet vår största passion. I denna blogg har vi samlat intressanta artiklar och värdefulla tips på hur du kan göra din vardag lite tryggare.

Vad händer när brandlarmet går?

Vad händer när brandlarmet går?

Publicerad: mars 27, 2024 av  Daniella Jonsson

Sector Alarms rökdetektorer är alltid aktiva, oavsett om du har larmat på eller ej, och ett inbyggt självtest säkerställer att batterinivå och kommunikation mellan ditt larmsystem och oss fungerar som den ska. Skulle något avvika skickas en signal till vår tekniska avdelning.

Rökdetektorn känner av mycket små mängder rök och snabba temperaturförändringar, och så snart brandfara har upptäckts börjar samtliga rökdetektorer i hemmet att tjuta.*

Samtidigt går ett larm till vår larmcentral, där en larmoperatör omedelbart påbörjar sin larmbedömning samtidigt som vi ringer upp dig för att höra om du är hemma och om läget är under kontroll. När brandlarmet går får larmcentralen dessutom tillgång till kameradetektorerna i hemmet, för att kunna se om någon brandorsak kan identifieras.

Det vanligaste är att det är falsklarm orsakat av exempelvis stekos. Du kommer ändå att bli kontaktad av en larmoperatör, men kan själv tysta larmet – vädra ut ordentligt och slå in din kod på manöverpanelen*.

Av säkerhetsskäl kan inte larmcentralen tysta brandlarmet, då någon på plats måste säkerställa att faran verkligen är över, vilket inte kan ske endast genom bilderna från kameradetektorerna. 

Är det en mindre brand som brutit ut och du är hemma och har möjlighet att släcka den själv får du hjälp av larmoperatören att agera rätt. Se till att alltid ha fungerande brandsläckare tillgängliga hemma, minst en på varje våningsplan.

Skulle du inte vara hemma, eller det föreligger fara för liv eller egendom ombeds du att lämna huset och räddningstjänsten tillkallas. Och du kan känna dig helt trygg, för vår larmcentral kopplar alltid in räddningstjänsten vid minsta indikation på brand eller om vi inte kan identifiera orsaken och du inte är hemma.

Här kan du läsa mer om rökdetektorn.

 

*Rökdetektorn kan fungera lite olika beroende på vilket larmsystem du har. Larmoperatören hjälper dig till rätt metod att tysta larmet, beroende på vilket system du har.

Skydda ditt hem!
Uppkopplat hemlarm inklusive installation