Trygghetsbloggen

På Sector Alarm är din trygghet vår största passion. I denna blogg har vi samlat intressanta artiklar och värdefulla tips på hur du kan göra din vardag lite tryggare.

Så undviker du vattenskador hemma

Så undviker du vattenskador hemma

Publicerad: november 21, 2022 av  Daniella Jonsson

Vattenläckage är tyvärr ett vanligt problem som kan orsaka stor skada om den inte upptäcks i tid. Orsaken till läckagen är ofta slitna rörsystem, felaktigt utförda kopplingar eller fel i hemapparater som använder vatten. Det finns mycket du kan göra själv för att skydda din bostad. Nedan följer några viktiga punkter och tips som tryggar upp i ditt hem.

Vid vattenläckage
Börja med att snabbt stänga av vattentillförseln. Därför är det bra att redan på förhand veta vart huvudkranen till vattnet finns. I småhus hittar du huvudventilen vanligtvis i driftutrymmet och i radhus finns ventilen på samma sätt oftast i husbolagets driftutrymme. Om ett vattenläckage inträffar i ett flervåningshus ska du kontakta underhållsföretaget som stänger av vattentillförseln eller ger anvisningar för hur du ska göra. Kontrollera regelbundet tätningar, kopplingar och vattenlås under diskhon och handfaten. Kontrollera även tvättmaskinens och diskmaskinens tätningar och slangar. Kontrollera konstruktionerna i badrummet, köket och övriga utrymmen där vatten används, och se till så att vatten inte kan komma i kontakt med känslig utrustning.

Regelbundet underhåll
Rengör golvbrunnen regelbundet. Töm skåpet under diskbänken på överflödiga saker. Rörkopplingarna kan röra på sig och bli lösa om du pressar in saker i ett fullt skåp. Dessutom är det svårt att upptäcka en begynnande vattenläcka om du inte kan se rören och kopplingarna ordentligt. Undvik att vattnet fryser i rören. Tänk på att tömma rörsystemet och stäng avstängningsventilerna om till exempel fritidshuset ska stå tomt. Låt fackmän ta hand om reparationer och installationer i rörsystem och våtutrymmen. Även upptining av frusna vattenrör bör utföras av fackmän med tanke på brand- och elsäkerheten. Installera en vattendetektor under diskhon, vid rörkopplingar och under grenrör där det inte finns en golvbrunn. En vattendetektor kopplad till ditt hemlarm varnar i tidigt skede vid vattenläckage och temperaturförändringar.

Övervaka vattentillförseln
Tänk på att inte lämna rinnande vatten utan uppsikt. Kom även ihåg att stänga kranen vid vattenavbrott. Var uppmärksam när tvättmaskinen eller diskmaskinen är i gång. Undvik att lämna hemmet eller somna under pågående program. Kom ihåg att stänga vattenkranen när tvättprogrammet är slut. Installera ett läckageskydd under diskmaskinen och även under tvättmaskinen om det saknas golvbrunn. Skyddet gör att det läckande vattnet rinner ut framför maskinen, vilket gör det lättare att upptäcka läckaget.

Har du fler frågor och funderingar angående vår vattendetektor?
Tveka inte på att kontakta oss på 0771-80 95 30

 

 

 

Skydda ditt hem!
Uppkopplat hemlarm inklusive installation