Trygghetsbloggen

På Sector Alarm är din trygghet vår största passion. I denna blogg har vi samlat intressanta artiklar och värdefulla tips på hur du kan göra din vardag lite tryggare.

Brandrisker i köket

Så här minimerar du brandrisken i köket

Publicerad: februari 04, 2020 av  Daniella Jonsson

Köket är hemmets hjärta och naturliga samlingspunkt, det är också platsen där många bränder startar. Men genom att vara förutseende kan många bränder undvikas. Att ha för vana att aldrig lämna grytor på spisen eller mat obevakad i ugnen är en bra början. Nedan följer fler goda råd och smarta tips på hur du kan göra köket mer brandsäkert.

Fokus på matlagningen
Många bränder startar när vidbränd mat och grytor som kokar över på spisen inte upptäcks i tid. Ha fokus på matlagningen när spisen är varm. Förvara ingenting på spisen och se till att det inte finns något lättantändligt i närheten. Hushållspapper och matförpackningar kan utgöra brandrisk, likaså grytlappar som riskerar att falla ner på spisen. Ha ett lock i närheten av spisen, i synnerhet när du hettar upp fett. Om fettet börjar brinna, lägg på locket och kväv lågorna. Försök aldrig släcka en fettbrand med vatten, eftersom vatten förångas snabbt och kan orsaka explosionsartade flammor. Rengör spisfläkten regelbundet från fett. Om eld flammar upp på spisen, stäng omedelbart spisfläkten och stäng av spisen. En timer kopplad till spisen bryter strömmen automatiskt efter en viss tid.

Använda ugnen
Håll uppsikt över maten, även när du använder ugnen och spara hellre joggingturen eller tuppluren till ett senare tillfälle. Akta så att bakplåtspappret inte kommer i kontakt med ugnens varma delar. Om bakplåtspappret fattar eld är det bäst att stänga av ugnen och hålla ugnsluckan stängd, eftersom lågorna till sist slocknar när syret tar slut. Kom ihåg att smörpapper inte får användas i ugnen.
Rengör ugnen regelbundet från fettrester. Förvara ingenting i ugnen. Det är lätt hänt att ugnen sätts på och sakerna glöms i ugnen och blir heta.

Lämna inte diskmaskinen obevakad
Lämna inte diskmaskinen i gång när du går hemifrån eller går och lägger dig. Förutom för brand finns det även risk för vattenläckage. Om du har ett uppkopplat hemlarm kan du ansluta diskmaskinen till en smartplug och programmera larmet så att strömmen bryts automatiskt när du går hemifrån och kopplar på larmsystemet.
Läs mer om smatplug här

Kontrollera hushållsmaskiner
Lämna inte hushållsmaskiner igång utan uppsikt. Var uppmärksam om en elapparat inte fungerar korrekt, låter konstigt, om strömkabeln är skadad eller om det luktar bränt.Var särskilt uppmärksam med brödrosten eftersom de heta värmeelementen kan antända vid rostning av tunna brödskivor. Rengör brödrosten regelbundet från smulor genom att dra ur stickkontakten, töm smulbrickan och skaka ur smulor som har fastnat. Tänk på att inte plocka brödbitar ur brödrosten med metallföremål, eftersom det finns risk för elstötar om rosten är inkopplad i väggen. Anslut en smartplug till hushållsapparaterna i köket som till exempel kaffebryggaren. Med hjälp av en mobilapp kopplad till ditt hemlarm kan du bryta strömmen när du är hemifrån eller ställa in så att strömmen bryts vid en viss tidpunkt. Läs mer om våra smartplugs.

Dammfritt kylskåp och dammfri frys
I motsats till övriga elapparater kan du inte stänga av kylskåpet och frysen när du går hemifrån. Därför är det viktigt att se till att de är brandsäkra. På baksidan av kyl- och frys samlas det damm som behöver dammsugas bort minst en gång om året. Kontrollera även att apparaterna är placerade så att luften kan cirkulera via ventilationsöppningarna.

Släck branden på rätt sätt
Om det börjar brinna är det viktigt att agera snabbt. Därför är det tryggt att på förhand veta hur olika typer av bränder släcks på säkrast vis och se till att ha effektiv släckutrustning hemma.Om en elapparat börjar brinna börjar du med att bryta strömmen. Dra ur kontakten eller bryt strömmen från bostadens huvudbrytare. Ibland slocknar branden direkt efter att strömmen bryts.En brandfilt lämpar sig bra vid bränder i köket, till exempel vid kvävning av fettbränder och bränder i hushållsapparater. Brandfilten kan även fördröja brand i större hushållsmaskiner. Det är alltid en god idé att ha en handbrandsläckare hemma. En vattensläckare är vanligtvis lätt att använda och lämpar sig för många olika typer av bränder. Pulvret från en pulversläckare sprids effektivt och är svårt att städa bort, men är samtidigt otroligt pålitlig. Smarta brandsläckare för hemmabruk finns här.

Skydda ditt hem!
Uppkopplat hemlarm inklusive installation