Trygghetsbloggen

På Sector Alarm är din trygghet vår största passion. I denna blogg har vi samlat intressanta artiklar och värdefulla tips på hur du kan göra din vardag lite tryggare.

Brandvarnarens dag

Brandvarnarens dag

Publicerad: december 01, 2022 av  Daniella Jonsson

Hälften av alla dödsbränder inträffar i bostäder utan fungerande brandvarnare. Brandvarnare räddar många liv varje år, och om du har ett bra brandlarmsystem kan det innebära skillnaden mellan liv och död vid en brand.

När rökdetektorn aktiveras räknas varje sekund för att rädda liv och begränsa skadorna. Med ett tidigt larm är chansen större att det går bra. Om dina brandvarnare inte fungerar eller helt saknas i ditt hem, ökar risken avsevärt för dödlig utgång. Hälften av alla dödsbränder inträffar i bostäder utan fungerande brandvarnare.

I Sverige omkom 81 personer i bränder under 2021, enligt siffror från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Varje vecka räddar Sector Alarm människor från rökfyllda hem. När en brandvarnare detekterar rök börjar alla rökdetektorer i hemmet att tjuta, och samtidigt går en prioriterad signal till vår larmcentral som inom några sekunder börjar att hantera situationen.

Det krävs att det finns minst en brandvarnare på varje våning i ett hem för att hemmet skall vara tryggt. Alla brandvarnare kommer med tillverkningsdatum på baksidan. Om det har gått mer än 8-10 år sedan den tillverkades måste du byta den. Om hållbarhetsdatumet inte har passerat är det ändå viktigt att kontrollera att batterierna fungerar. Gör det genom att trycka på knappen.

Hur fungerar våra rökdetektorer?
Våra extremt känsliga optiska rökdetektorer är integrerade med infraröda mörkerkameror för att kunna detektera minsta spår av rök, varna för eventuell brand och spara viktiga sekunder.
Sector Alarms hemlarm med avancerade rökdetektorer är aktiva dygnet runt, året runt, och larmcentralen reagerar direkt vid minsta pip. Läs mer om hur våra rökdetektorer fungerar under brandlarm.

Skydda det oersättliga. Kontrollera dina brandvarnare nu.

Skydda ditt hem!
Uppkopplat hemlarm inklusive installation