Ska du ut och resa? Minska risken för inbrott

Detta kan vara bra att tänka på innan du åker för att minska risken för inbrott. 1 av 10 svenskar har någon gång drabbats av inbrott i sin bostad. I semestertider ökar dessutom antalet när många är bortresta. Inbrotten under 2018 var visserligen det lägsta antalet på över 10 år men fortfarande sker upp emot 18 000 bostadsinbrott varje år. Men det finns åtgärder man kan göra innan man ger sig iväg på resan, för att minska risken att få oönskat besök.

Borta från hemmet
De flesta inbrotten görs under den mörka tiden på året, alltså från oktober och brukar pågå till sportloven är avklarade. Att det görs så många inbrott under denna period beror på att det är lättare att göra inbrott i skydd av mörkret än vid andra tidpunkter under året. Men många inbrott görs naturligtvis även under sommaren, då många lämnar sina hem för sol och bad. 

Grannsamverkan
Detta är den viktigaste metoden för att förebygga inbrott hemma. Synlighet och vaksamhet i bostadsområdet är viktigt. Det sista tjuven vill är att riskera att bli upptäckt och identifierad. Grannsamverkan startas tillsammans med grannarna och Polisen. Vid en utvärdering av Grannsamverkan som nyligen gjorts, bekräftas tidigare utvärdering, som visar att inbrotten minskar med cirka 30 %. Men det är inte bara inbrotten som minskar i ett bostadsområde, utan även stöld av cykel, stöld ur och av bil samt rån/överfall.

Ett tips kan också vara att låta någon man känner flytta in i bostaden när man är bortrest. Det är bra att inte lämna bostaden obevakad, tjuven ser lätt att ingen är hemma.

Skalskydd
När man startat Grannsamverkan i sitt bostadsområde/trapphus, är det dags att se över andra viktiga delar i inbrottsskyddet och det gäller dörrar, fönster, lås och larm.

Dörrar och fönster
Den vanligaste inbrottsvägen är genom ytterdörrar och fönster. Särskilt vanligt är det att bryta upp altandörren. Den håller ofta inte samma standard som ytterdörren och har bristfälliga lås. Den är också ofta dold bakom häckar, träd och plank, vilket gör att tjuven kan jobba ostört. Så en översyn av altandörren är viktig. Men även ett godkänt lås i ytterdörren (godkänd genom Svenska Stöldskyddsföreningen) är viktigt. Fönsterlås i de fönster som lätt nås från markplan, är att rekommendera.

Inbrottslarm
När man sett över dörrar och fönster är det dags att överväga att installera ett inbrottslarm. Det är viktigt att larmet är kopplat till en larmcentral. Ett larm har i dag många funktioner, utöver att larma vid inbrott. Att varna och larma vid brand är en mycket viktig funktion. Det är därför viktigt att det larm man bestämmer sig för har denna funktionalitet.

Att ha ett larm ger också bra service och trygghet vid inbrott. Man slipper att överraskas vid hemkomst av att man haft oönskat besök. Larmcentralen har meddelat att inbrott skett och vidtagit åtgärder för att reparera inbrottsvägen.

Viktigt att planera inbrottsskyddet i tid
Dessa åtgärder är kanske inget man kan göra direkt innan man åker på resan, utan de måste åtgärdas långt innan. Om man har missat att göra det, är det svårt att rekommendera vad man i så fall ska fokusera på. Man får då helt enkelt välja det som går att ordna på den tid som man har till förfogande innan man åker. Kanske hamnar man i det läge att man får förlita sig på goda grannars uppmärksamhet eller att be en bekant att flytta in? Väl hemma igen kan man ordna det kompletta inbrottsskyddet för bostaden. Med Grannsamverkan i kombination med lås och larm, har man ett bra inbrottsskydd!

Hur skyddar man sig mot det som kan hända på resan?
Det är mycket viktigt att man har en reseförsäkring. En sådan ingår i de flesta hemförsäkringar upp till 45 dagar för hela familjen. Den ger ett bra skydd för det mesta som kan inträffa men det vanligaste som anmäls till försäkringsbolagen är sjukdom och olycksfall. Dessa typer av händelser kan orsaka stora kostnader, därför är det mycket viktigt att vara försäkrad. Som exempel kan nämnas att ett ambulansflyg från lite mer långväga destinationer kan kosta upp emot en miljon kronor. Sjukvårdskostnader kan också lätt dra iväg till astronomiska belopp. Men det är också mycket annat som kan hända på en resa, som täcks av hemförsäkringens reseskydd eller en separat tecknad reseförsäkring.

Om man är gravid när man reser är ett gott råd att kolla upp med försäkringsbolaget hur reglerna ser ut innan man bokar sin resa. Att en del flygbolag tillåter flygresor i slutet av graviditeten betyder inte att reseförsäkringen i hemförsäkringen fortfarande gäller vid den tidpunkten. Att regler sätts beror inte på att det är olämpligt i sig för den som är gravid att flyga. Det handlar om risken för att flygplanet skulle behöva landa om en förlossning sätter igång. Så bra att veta är att även om flygbolaget tillåter den gravida att flyga betyder det inte att de står för de stora kostnader en eventuell nödlandning innebär.

När man reser med små barn finns det en del saker att tänka på. Se alltid till att ha en reseförsäkring som ger skydd vid sjukdom och olycksfall. Packa ner ett reseapotek och färdigblandad välling. Bra om man ska till platser där man inte vågar använda eller kan koka vattnet.

Ska man till sol och värme gäller skugga och täckande kläder för barn under ett år. Glöm inte att skydda huvudet. För lite större barn gäller det att ha en solskyddskräm som är avsedd för barn med hög solskyddsfaktor. Tänk på att smörja på mycket och ofta. Barn behöver mycket vätska så glöm inte att ge dem att dricka varma dagar. Sol i kombination med för lite vätska kan snabbt leda till uttorkning. Kontrollera med husläkaren eller närmaste vaccinationscentral i god tid innan resan om det behövs några särskilda vaccinationer för resmålet.

Reseförsäkringsbevis och EU-kort
Innan man reser ska man se till att från sitt försäkringsbolag få ett ”reseförsäkringsbevis”. Ett sådant går ofta att själv skriva ut från försäkringsbolagens hemsidor eller så kan man ringa och få det hemskickat. Där framgår bland annat information om hur reseförsäkringen gäller samt telefonnumret till bland annat SOS International (de nordiska ländernas gemensamma larmcentral) som man kontaktar och får bra hjälp om något händer. Tänk på att om man reser inom EU har man rätt till samma sjukvård som de boende i landet. Det går att beställa ett ”EU-kort” hos Försäkringskassan, som kan vara bra att visa upp om man behöver sjukvård. 

Om man är sjuk då man ska åka på resan
Om man blivit akut sjuk eller behandlas för någon sjukdom, ska man alltid kontakta läkare innan man åker. Men det är också viktigt att kontakta sitt försäkringsbolag för att få klartecken att reseförsäkringen gäller. Det beror på att det finns begränsningar i reseförsäkringen, vilket gör att man inte får sina sjukvårdskostnader på resmålet ersatta om det fanns ett vårdbehov då man åkte. Det finns också möjlighet att få ett så kallat förhandsbesked genom SOS International.