Så kan en sjuk- och olycksfallsförsäkring ge dig en ekonomisk trygghet

Vi på Sector Alarm värnar om våra kunders trygghet i alla lägen av livet. När vår samarbetspartner Trygg-Hansa berättade varför det är klokt att ha en sjuk- och olycksfallsförsäkring vill vi gärna dela det mer er. Många av oss råkar någon gång ut för en skada eller sjukskrivning. Smärtan och oron när det händer något allvarligt kan vara nog så svår att hantera. Då är det skönt att känna att du i alla fall klarar dig ekonomiskt. Även små händelser kan påverka din ekonomi och i de fallen kan en sjuk- och olycksfallsförsäkringen också vara till hjälp.


Här är några anledningar till varför det är klokt att ha en sjuk- och olycksfallsförsäkring

Samhället hjälper till med vård och ersättningar om du drabbas av ett olycksfall eller
en sjukdom, men stödet kan vara mycket begränsat. Om du inte kan jobba lika
mycket som tidigare är det ofta extra svårt att få ekonomin att gå ihop.


En försäkring som hjälper livet att fortsätta som vanligt

Pengarna från en privat sjuk- och olycksfallsförsäkring kan till exempel hjälpa dig att
ha råd att bo kvar där du bor, eller fortsätta betala för saker du gör på fritiden. Om du
inte kan arbeta får du ersättning från Försäkringskassan, men den är betydligt lägre
än din lön. Att också få ersättning från en privat försäkring kan därför göra stor
skillnad för din ekonomi.


Så fungerar en sjuk- och olycksfallsförsäkring

En sjuk- och olycksfallsförsäkring fungerar så att du betalar lite varje månad eller år,
och kan få mycket tillbaka om du skadar dig eller får vissa sjukdomar, till exempel
cancer eller en hjärtinfarkt. Mest pengar får du om du blir så skadad eller sjuk att du
inte blir helt återställd eller inte kan jobba lika mycket som tidigare. Men du kan också
få ersättning för andra saker, till exempel om du cyklar omkull och skadar dig, eller
blir inlagd på sjukhus över natten.
Trygg-Hansas sjuk- och olycksfallsförsäkring kan du ansöka om när du är mellan 18
och 56 år och den gäller fram tills du fyller 67 år. Den passar dig som vill ha största
möjliga trygghet om du skulle bli sjuk eller skada dig.


Skydd dygnet runt

Om du är anställd har du förmodligen någon form av försäkring via din arbetsgivare.
Hur starkt det skyddet är ser olika ut på olika arbetsplatser. Men oftast gäller de bara
under arbetstid. Med en privat sjuk- och olycksfallsförsäkring är du skyddad dygnet
runt.


…för både olycksfall och sjukdomar

Försäkringar via jobbet gäller i regel bara vid olycksfall. Men en privat sjuk- och
olycksfallsförsäkring täcker just det: både sjukdomar och olycksfall. Vilka sjukdomar
den gäller för ser du i försäkringsvillkoret.

Räcker inte skyddet i hemförsäkringen?

Hemförsäkringen har visserligen ett viktigt grundskydd eftersom den bland annat
täcker ditt hem, dina saker och kostnaden för sjukvård om du blir sjuk på resande fot.
Men den innehåller däremot inte skydd för sjukdomar och olycksfall. För att få ett
mycket mer omfattande försäkringsskydd för dig som person behövs en sjuk- och
olycksfallsförsäkring.


Ersättning för flera olika saker – skattefritt

Genom Trygg-Hansas sjuk- och olycksfallsförsäkring kan du få ersättning om din
funktionsförmåga försämras efter ett olycksfall eller en sjukdom, men den täcker
också många andra saker. Bland annat kan du få en utbetalning direkt när du får
vissa allvarliga diagnoser. Dessutom kan ärr, sjukhusvistelse och sjukskrivning
längre än 30 dagar i sträck också ge dig ekonomiska tillskott från försäkringen. Om
sjukdomen eller skadan leder till att du inte kan jobba lika mycket – så kallad
ekonomisk invaliditet – kan du få ersättning för det med.
Pengarna du får från försäkringen är skattefria och utan självrisk.

Stöd för att komma tillbaka efter en sjukskrivning

Om du har Trygg-Hansas sjuk- och olycksfallsförsäkring får du ekonomisk hjälp till
både rehabiliterande behandlingar och samtal. Dessutom kan du också få ersättning
för vistelser på en rehabiliteringsklinik. Detta minskar i sin tur risken för att du blir
sjukskriven länge.


Ekonomisk hjälp om du blir långtidssjukskriven

Försäkringen ger ersättningar om du ändå skulle bli sjukskriven längre än 30 dagar.
Du kan också välja ett tillägg som gäller efter 90 dagar. Då kan du få en ett
ekonomiskt bidrag varje månad i upp till tre och ett halvt år.


När du behöver någon att prata med

Försäkringen täcker inte bara fysiska åkommor. Om du är med om något svårt och
drabbas av en krisreaktion får du behandling hos en legitimerad psykolog som Trygg-
Hansa hänvisar dig till. Det kan exempelvis vara i samband med en sjukdom eller ett
olycksfall, en förlossning, våld i en nära relation eller en närståendes död.
Försäkringen ersätter upp till tio behandlingstillfällen, inklusive resor.


Trygghet även för dem som står dig nära

Vill du att dina närmaste också får ett ekonomiskt skydd? Då kan du komplettera din
sjuk- och olycksfallsförsäkring med en livförsäkring från Holmia Livförsäkring. Den
ger dina anhöriga ett engångsbelopp om du skulle gå bort. Du kan välja ett belopp
mellan 250 000 och 5 000 000 kronor.

Du behöver inte vara kund hos Trygg-Hansa för att teckna deras sjuk- och
olycksfallsförsäkring. Är du intresserad av att veta mer? Läs mer på trygghansa.se.