Powermax Plus (TH5000+)

Powermax Plus installerades mellan åren 2005 och 2010. Powermax Plus är ett trådlöst larmsystem som kommer från leverantören Visonic.

Powermax Plus (TH5000+)

Powermax Plus installerades mellan åren 2005 och 2010. Powermax Plus är ett trådlöst larmsystem som kommer från leverantören Visonic.

Livstidsgaranti Vår tekniska support är helt gratis, och du får utrustningen kostnadsfritt ersatt om den går sönder.
Lätt att använda Dina enheter kan alla enkelt styras med hjälp av Sector Alarm App, Fjärrkontroll, Manöverpanelen eller Larmbricka.
Komplett övervakningssystem Avancerade sensorer upptäcker inbrottsförsök, rök och eld, allt med omedelbar kameraverifiering från vår larmcentral.
Skydd mot brand och inbrott Hemlarm levereras komplett med en övervakad brandvarnare som ger omedelbar utryckning vid brand,
Lätt att anpassa Du kan när som helst lägga till enheter till våra hemlarm efter dina behov.
Systemkontroll Larmsystemet kontrolleras automatiskt 100 gånger om dagen.

Produktspecifikation

År 2005-2010
Leverantör Visonic
Trådlös Ja
GSM Nej
Bildverifiering Nej
Seriekopplade rökdetektorer Nej

Vanliga frågor om Powermax Plus (TH5000+)

Larm i minne - vad innebär det?

När larmsystemet visar "larm i minne" har det gått något sorts larm. Det kan t.ex. vara ett larm om batterifel eller inbrottslarm. För att ta reda på vad som hänt trycker man "stjärna" på manöverpanelen eller på fjärrkontrollen så berättar larmsystemet vad som är fel eller vilken sektion som larmat. Larm i minne försvinner vid nästa tillkoppling.

Hur kontrollerar jag larmsystemet för fel?

För att ta reda på vad som är fel trycker du "stjärna" på manöverpanelen eller på fjärrkontrollen så berättar larmsystemet vad som är fel.Släckt: Inget sabotagelarm.

Felmeddelanden

Batterifel i centralenheten
Reservkraften i centralenheten är dålig och batteriet måste bytas. Ring Sector Alarm omgående.

Batterifel i någon detektor
Batteriet i en radioöverförd enhet (detektor eller fjärrkontroll) börjar ta slut. Kontakta Sector Alarm för att boka en batteriservice.

Nätfel
Larmsystemet saknar ström och lever nu på sin batteribackup i upp till 24 timmar. Kontrollera att stickkontakten till centralenheten är inkopplad. Säkerställ också att ingen propp har gått i bostaden.

Telefonlinjefel
Larmsystemet saknar telefonlinje. Felet kan uppstå vid byte av telefoniutrustning och telefonoperatör. Kontakta Sector Alarm för få hjälp att återställa larmet.

Kommunikationsfel/Överföringsfel
Larmsystemet kan inte kommunicera med larmcentralen. Detta är ett allvarligt fel och måste åtgärdas omgående då inga larmsignaler når larmcentralen. Kontakta Sector Alarm för att få hjälp med ditt kommunikationsfel.

Sabotagelarm
Om en detektor blir utsatt för sabotage eller demonteras visas felmeddelandet och ett sabotagelarm skickas till larmcentralen. I displayen kan även sabotage öppen visas. Kontakta Sector Alarm för att få hjälp med ditt sabotagelarm.

Vad betyder alla indikationslampor på manöverpanelen?

Till
Lyser rött när larmsystemet är tillkopplat ”Borta” och blinkar rött vid tillkoppling ”Hemma”.

Fel
Lyser gult om något fel har uppstått i larmet.

Dörrsignal
Lyser grönt om dörrsignalen är aktiverad.

Nät
Lyser grönt när centralenheten har ström.Släckt: Larmsystemet är klart för aktivering.