Domonial (TH6000+)

Domonial installerades mellan 2010-2019. Domonial (TH6000+) är ett trådlöst larmsystem som kommer från leverantören Honeywell.

Domonial TH6000+

Domonial (TH6000+)

Domonial installerades mellan 2010-2019. Domonial (TH6000+) är ett trådlöst larmsystem som kommer från leverantören Honeywell.

Livstidsgaranti Vår tekniska support är helt gratis, och du får utrustningen kostnadsfritt ersatt om den går sönder.
Lätt att använda Dina enheter kan alla enkelt styras med hjälp av Sector Alarm App, Fjärrkontroll, Manöverpanelen eller Larmbricka.
Komplett övervakningssystem Avancerade sensorer upptäcker inbrottsförsök, rök och eld, allt med omedelbar kameraverifiering från vår larmcentral.
Skydd mot brand och inbrott Hemlarm levereras komplett med en övervakad brandvarnare som ger omedelbar utryckning vid brand,
Lätt att anpassa Du kan när som helst lägga till enheter till våra hemlarm efter dina behov.
Systemkontroll Larmsystemet kontrolleras automatiskt 100 gånger om dagen.

Produktspecifikation

År 2016
Leverantör Honeywell
Trådlös Ja
GSM Ja
Bildverifiering Ja
Rökdetektor Ja

Vanliga frågor om Domonial (TH6000+)

Kan jag byta telefoni?

Din centralenhet har en inbyggd GSM-sändare och kontaktar vår larmcentral via GSM-nätet, du kan byta telefoni utan att det påverkar larmet.

Vad betyder alla indikationslampor på manöverpanelen (version 1.0)?

Lampa 1 - Aktiverat larmsystem
Fast sken: Hela larmsystemet är aktiverat ”Bortaläge”
Blinkar: Del av larmsystemet är aktiverat ”Hemmaläge”.
Släckt: Anläggningen är avaktiverad.

Lampa 2 - Systemfel
Fast sken: Ett fel har uppstått i larmsystemet.
Exempel på fel kan vara batteri- eller strömförsörjningsproblem, övervakningsfel, GSM-/GPRS-fel eller radiostörning. Kontakta kundservice för hjälp.
Blinkar: Det finns ett fel i larmsystemets minne som måste återställas.
Släckt: Inget fel.

Lampa 3 - Sabotagelarm
Fast sken: Ett sabotagelarm har utlösts i larmsystemet.
Blinkar: Det finns ett sabotagelarm i larmsystemets minne som måste återställas.
Släckt: Inget sabotagelarm.

Lampa 4 – Utlöst larm
Fast sken: Larmsystemet har utlösts eller att en detektor i larmsystemet ej är klar för aktivering. Detta kan exempelvis bero på en öppen magnetkontakt.
Blinkar: Det finns ett larm i larmsystemets minne som kräver återställning.
Släckt: Larmsystemet är klart för aktivering.

 

Ladda ned bruksanvisning.

Vad betyder alla indikationslampor på manöverpanelen (version 1.1)?

Lampa 1 - Aktiverat larmsystem
Fast sken: Hela larmsystemet är aktiverat ”Bortaläge”
Blinkar: Del av larmsystemet är aktiverat ”Hemmaläge”.
Släckt: Anläggningen är avaktiverad.

Lampa 2 – Utlöst larm
Fast sken: Larmsystemet har utlösts eller att en detektor i larmsystemet ej är klar för aktivering. Detta kan exempelvis bero på en öppen magnetkontakt.
Blinkar: Det finns ett larm i larmsystemets minne som kräver återställning.
Släckt: Larmsystemet är klart för aktivering.

Lampa 3 - Systemfel
Fast sken: Ett fel har uppstått i larmsystemet.
Exempel på fel kan vara batteri- eller strömförsörjningsproblem, övervakningsfel, GSM-/GPRS-fel eller radiostörning. Kontakta kundservice för hjälp.
Blinkar: Det finns ett fel i larmsystemets minne som måste återställas.
Släckt: Inget fel.

Lampa 4 - Sabotagelarm
Fast sken: Ett sabotagelarm har utlösts i larmsystemet.
Blinkar: Det finns ett sabotagelarm i larmsystemets minne som måste återställas.
Släckt: Inget sabotagelarm.

 

Ladda ned bruksanvisning.

Vad gör jag om jag har batterifel?

När du har felsökt ditt hemlarm och kommit fram till att det är lågt batteri så vill vi att du kontaktar Sector Alarm för att boka en batteriservice.

Batterier är en förbrukningsvara, vilka byts utan extra kostnad för dig som kund. Du betalar enbart den faktiska kostnaden. Vänligen observera att Sector Alarm tillhandahåller en garanti på utförda batteribyten om 18 månader.

Hur återställer jag mitt larmsystem?

Du återställer larmsystemet genom att trycka din personliga kod på manöverpanelen eller via din larmbricka. Finns flera fel/utlösta larm i minnet måste återställning av larm upprepas tills indikationslamporna 2, 3 eller 4 upphör att blinka.