Trygghetsbloggen

På Sector Alarm är din trygghet vår största passion. I denna blogg har vi samlat intressanta artiklar och värdefulla tips på hur du kan göra din vardag lite tryggare.

Minska brandrisken - 10 tips för säker laddning

Minska brandrisken - 10 tips för säker laddning

Publicerad: februari 29, 2024 av  Daniella Jonsson

Brukar du ladda elektronikprylar medan du sover eller inte är hemma? Det borde du inte göra, och vi ska berätta varför.

Från 2016 till idag är brand eller brand i elektrisk utrustning den näst vanligaste orsaken efter torrkokning eller föremål i och på spisen, enligt brandstatistik.

De flesta är okunniga om brandrisker kopplade till laddning, vilket har lett till att det har inträffat flera allvarliga bränder nattetid det senaste året som startat i laddningsutrustning eller batterier. Om det börjar brinna medan vi sover är det viktigt att bli väckt av brandvarnare så tidigt som möjligt innan rök och lågor tar över.

Gör så här så minskar du riskerna:

 • Ladda i rum med brandvarnare
 • Ladda när du är vaken och i närheten
 • Läs och följ tillverkarens bruksanvisning
 • Använd CE-märkt laddare, helst originalladdaren
 • Ladda på en yta som inte kan börja brinna så lätt
 • Ladda inte i sängen
 • Ladda inte i hallen eller vid trappor - de ska kunna användas som utrymningsväg vid brand
 • Byt ut skadad utrustning
 • Sluta ladda om det hörs ljud, uppstår lukter eller om det blir onormalt varmt
 • Ha alltid minst en fungerande brandvarnare hemma, gärna fler
 • Vid rök och lågor, ring räddningstjänsten på 112

Källa: MSB och norska motsvarigheten DSB

 

Experten håller med

Ann-Christin Magnus, kursansvarig på Sector Alarm, har mycket kunskap om brandskydd. Hon tycker att laddningsreglerna är en bra vägledning för säkerheten i hemmet.

– Laddningsreglerna är viktiga för din och andras säkerhet, säger Ann-Christin.

Hon framhåller statistiken för brand i elektronisk utrustning och lyfter fram bristande kultur och rutiner kring laddning som den stora boven. Även om vardagen är hektisk, och det är frestande att ladda på natten, är detta något du bör undvika.

– Vi har alla rutiner i vardagen, men att skapa nya i takt med teknikens utveckling tillsammans med ny utrustning i hemmet är ett fokus som kräver mer än man tror, säger hon och fortsätter:

– Mobilladdning på natten är ett big no-no. Då är det lätt att somna, med stor risk att mobilen överhettas. Ta istället med dig en laddare till jobbet och ladda den där, eller sätt mobilen på laddning när du kommer hem.

Skydda ditt hem mot brand

Men även den som följer rekommendationerna kan fortfarande ha otur. Du kan ju råka somna medan du tittar på en film och laddar.

– Att skaffa rätt utrustning som förbättrar brandsäkerheten i hemmet är smart. Det är en billig kostnad jämfört med vad konsekvenserna av en brand skulle innebära.

Att skaffa rätt utrustning som kan detektera rök- eller värmeutveckling är en fördel i alla sammanhang. Med bra rutiner och rätt brandskydd kan man förhindra en större brand innan det ens bildats lågor, säger Ann-Christin.

– Det är bra att öka medvetenheten om just laddrutiner. Goda vanor skapar en högre grad av trygghet för dig och din omgivning, säger hon och fortsätter:

– Det är absolut nödvändigt att ha ett bra brandlarm, helst ett som är uppkopplat mot en bemannad larmcentral, även om man har bra rutiner. Olyckor kan ske och då behöver vi alla någon som tar hand om oss när vi är som mest utsatta. Hemma ska man känna sig trygg hela tiden.

Skydda ditt hem!
Uppkopplat hemlarm inklusive installation