Teamwork

Teamwork är nyckeln för en säljares individuella framgång

När John Liljeström som 18-åring började jobba i sitt första direktförsäljningsteam slogs han tidigt av den positiva säljkulturen. Teamwork, prestigelöshet och arbetsglädje har varit viktiga faktorer för Johns stora framgångar.

– Jag hade arbetat en del med telefonförsäljning innan men jag minns att det här var något helt annorlunda. Mitt första sälj kom bara några dagar efter grundutbildningen – mycket tack vare att en kollega stöttade mig och av ren välvilja hjälpte mig att stänga affären. Jag insåg snabbt att det fanns en stor vilja att hjälpa varandra i teamet utan att förvänta sig något tillbaka, berättar John.

Den positiva mentaliteten är något som John märkt är väldigt signifikant för just direktförsäljningsteam. Han beskriver att det var denna mentalitet som hjälpte honom att utvecklas och bli en duktig säljare.

– Försäljning kan ses som ett individuellt arbete. Men när man jobbar nära varandra i ett team skapas en förståelse mellan säljarna och en ödmjukhet över att vi alla ställs inför samma utmaningar och vill åt samma håll, förklarar John.

Som många andra säljare så älskar John att tävla. Därför passade det honom väldigt bra att vara en del i ett säljteam där tävling och utmaningar är en naturlig del av vardagen. – Den delen som lagsport hade haft i mitt liv under hela min uppväxt fick jag nu i mitt jobb. Och jag fick dessutom betalt för det. För mig passade det perfekt, berättar John.

John beskriver att trots detta var tävlandet alltid på en bra nivå och gick aldrig över till missunnsamhet eller rivalitet. Alla ville att vi som team skulle vara absolut bäst, men samtidigt ville alla vara stjärnan på kontoret. John menar att bra teamwork är viktigt för att höja den individuella säljarens motivation, och att framgång handlar mycket om att skapa en stark kultur i teamet och få alla att känna tillhörighet i gruppen.

– I min mening är ensam sällan stark. Vi behöver en arbetsmiljö som är byggd av värdefulla relationer där man både kan skratta och skoja men samtidigt kan byta erfarenheter, lärdomar och hjälpa varandra med utmaningar som dyker upp i arbetet, säger John.

Under åren på Sector Alarm har John haft förmånen att både vara en del av och leda framgångsrika team och ibland mindre framgångsrika team. Detta har givit honom många lärdomar – en av dessa är hur mycket gruppens tillstånd påverkar individen. 

– Om gruppen presterar bra och det är en härlig stämning i teamet är det mycket lättare att introducera en ny kollega och få han eller hon att lyckas med sin försäljning, menar John.

Sedan 2013 har John varit delaktig i utformandet av säljutbildningarna på Sector Alarm. När han fick chansen att jobba med det på heltid 2015 kändes det som helt rätt riktning för honom personligen. Idag är han övertygad om att den rollen har gjort honom till både en bättre ledare och en vassare säljare.

– Jag har länge känt ett stort driv för utveckling, både hos mig själv och för andra. I denna roll fick jag möjligheten att träna, hjälpa och lära mig av hundratals säljare varje år i våra utbildningsaktiviteter, säger John.

Idag har John förmånen att få arbeta med säljutveckling och utbildning i alla verksamma länder inom Sector Alarm-koncernen. Då Sector Alarm är ett växande bolag är en del av arbetet att säkerställa säljprocessen i våra nystartade länder. Samtidigt arbetar han med att stötta våra nationella utbildningschefer runt om i Europa – allt detta för att säkerställa högsta kvalitet ute hos kund.

– Jag är så otroligt tacksam över de värdefulla erfarenheter jag fått under åren i mina olika roller på Sector Alarm. Hade jag inte gjort den här resan hade jag inte varit där jag är idag, avslutar John.


Johns bästa tips på hur ett säljteam kan bli ännu starkare:

Skapa en stark kultur i teamet! Se till att skapa en stark, unik kultur i ert team. Hitta goda vanor och rutiner som ni återvänder till varje dag. Titta på framgångsrika idrottslag och vilka ritualer de utför innan match – det finns tydliga psykologiska orsaker till dessa beteenden. Detta skapar ett starkare band i grupper och suddar ut linjerna mellan individen och laget. Den känslan kan hjälpa er att prestera högre.

Reflektera över vad du gör bra! En toppresterande säljare analyserar inte bara i motgång utan även i medgång. Reflektera när du gör framsteg och ställ dig frågan ”vad är det jag gör just nu som är så bra?”. Om du någon gång hamnar i en svacka är det värdefullt att kunna titta tillbaka på dessa insikter.

Var nyfiken och ställ frågor! Det som är gemensamt för duktiga säljare är att de ofta är prestigelösa och alltid ställer frågor. Ett bra tips är därför att ständigt vara nyfiken och lära dig nya saker av dina kollegor. Använd den kollektiva kunskapen i teamet genom att dagligen ställa frågorna ”Hur?” och ”Varför?”.

Fler tips om hur du blir en toppresterande säljare