Sector Alarm stödjer SOS Barnbyars program för att stötta unga i samhällsvård ut i vuxenlivet

Att lämna barndomen och bli vuxen är tufft för de flesta. För de unga som separerats från sina familjer och vuxit upp i samhällets omsorg är detta steg ännu svårare. Sector Alarm stödjer därför SOS Barnbyar och deras ungdomsprogram i Stockholm och Västra Götaland som stöttar de ungdomar som är på väg att lämna eller nyligen har lämnat samhällsvården.

Unga i samhällsvård är en av de mest utsatta och eftersatta grupperna i Sverige. Trots detta finns idag mycket lite stöd till denna grupp. Ungefär hälften av unga i samhällsvård saknar gymnasieutbildning och en högre andel jämfört med sina jämnåriga står långt ifrån arbetsmarknaden. De saknar ofta trygga och engagerade vuxna som finns kvar över tid och som kan vara till stöd både inför, under och efter övergången till vuxenlivet. Därför driver SOS Barnbyar ett program för ungdomar mellan 16–25 år som är på väg att lämna, eller nyligen har lämnat, samhällsvård. Med vårt stöd kan de växa upp till självständiga och självförsörjande vuxna, som i sin tur påverkar, stärker och tar hand om sin omgivning.

 

”Vi arbetar för att unga som lämnar samhällsvård ska få en tryggare övergång till vuxenlivet och vi är mycket glada över att Sector Alarm stöttar vår verksamhet. Tillsammans ser vi till att målgruppen får förutsättningar för ett självständigt liv och är inkluderade i samhället säger Anna Ernestam, generalsekreterare på SOS Barnbyar. ”

 

”Vi jobbar med trygghet och för oss är det otroligt givande att få hjälpa till att ge dessa ungdomar den trygghet och det stöd de behöver. SOS Barnbyars arbete är fantastiskt och vi är stolta över att få vara en del av deras fina arbete” Säger Sector Alarms VD Martin Barden

 

Vi tycker att alla barn och ungdomar förtjänar en trygg vardag!