Så undviker du de dolda brandriskerna i hemmet

Det finns många brandrisker i ditt hem. De vanligaste orsakerna till bostadsbränder är i samband med att vi lagar mat eller eldar i husets eldstad *, men det finns saker du kanske inte tänkt på. Vi har sammanställt 5 värdefulla tips på hur du undviker de dolda brandriskerna i hemmet.

1. Var uppmärksam när du lagar mat
Detta har du säkert koll på, men en av de vanligaste brandorsakerna är i samband med att vi lagar mat vid spisen. Var därför extra uppmärksam nästa gång du steker på söndagssteken. Skulle olyckan vara framme ska du försöka att kväva elden, använd gärna ett grytlock, en brandfilt eller pulversläckare.

2. Sota skorstenen regelbundet
Bostadsbränder som startar via din eldstad tillhör en av de mest vanliga. Se därför till att sota regelbundet, minst en gång per år. Tänk också på att följa eldningsinstruktionerna för din eldstad.

3. Ladda alltid dina elapparater under uppsikt
En allt mer vanlig brandorsak i hemmet är överhettning av elapparater, ex. mobiltelefoner, hoverboards och bärbara datorer. Se därför till att alltid ladda dina elapparater under uppsikt och att alltid dra ut laddaren ur stickkontakten när du laddat klart.

4. Tvätta när du är hemma och fyll maskinen lagom
Hur många gånger har man inte fyllt tvättmaskinen innan man går och lägger sig och hur många gånger har man inte stoppat in för mycket tvätt än vad maskinen klarar av? Detta fungerar kanske 100 gånger, men nästa gång överhettas tvättmaskinen och fattar eld. Se därför till att alltid följa tillverkarens rekommendationer på hur mycket tvätt du får lägga i och alltid vara hemma när tvättmaskinen är igång.

5. Låt din el installeras av en auktoriserad elektriker
Hemmasnickeri blir allt vanligare. Med dagens tillgång på information är det enkelt att hitta instruktionsfilmer på bland annat elinstallationer. Många gånger kan en brand starta via en felinstallerad ljusspot i taket. Låt därför alltid en auktoriserad elektriker installera din el. En trygghet för både dig och ditt försäkringsbolag.


* Källa: MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.