Så brandövar du hemma med familjen

En brand i hemmet kan få förödande konsekvenser. Trots det är det inte speciellt många som brandövar hemma med familjen.

Att veta vad man ska göra om en brandsituation uppstår kan vara skillnaden mellan liv och död. Du har säkert deltagit i flera brandövningar på ditt arbete och barnen likaså i skolan.

Men i hemmet brandövar vi sällan, trots att det är den platsen där vi spenderar mest tid.

För att öka tryggheten i hemmet rekommenderar Sector Alarm att du gör det till en vana att brandöva med familjen hemma. Det tar inte speciellt lång tid och kan vara avgörande om det skulle uppstå en brand hemma. Här kommer några saker att tänka på när du brandövar.

 

Ta fram en utrymningsplan. Gärna tillsammans med dina barn. Så alla vet vart de ska ta vägen om ni behöver utrymma.

  1. Bestäm en plats utomhus där ni samlas om det börjar att brinna.
  2. När det brinner är den stigande röken farlig. Öva därför på att krypa ut ur huset.
  3. Räkna in alla i familjen när ni är på samlingsplatsen.
  4. Lär barnen att ljudet från brandvarnaren inte är farligt. Brandvarnaren vill bara berätta att något har hänt.
  5. När hela familjen är på samlingsplatsen, öva på att ringa 112 och berätta att det brinner.


Brandskydd kopplat till larmcentral

När du väljer ett hemlarm från Sector Alarm ingår alltid ett brandskydd där rökdetektorer kommunicerar med varandra. Larmar en rökdetektor, tjuter alla - oavsett placering.
En fördel framför allt för dig som bor i ett hus med flera våningar.

Med en eller flera rökdetektorer upptäcker larmsystemet starten på en brand och ett larm går till Sector Alarms larmcentral. Har man dessutom en eller flera kameradetektorer får larmcentralen bildmaterial när larmet har gått. Bilderna ger larmoperatörerna värdefull information om vilken åtgärd som ska tas, kan man bekräfta skarp brand kan larmoperatören tillkalla räddningstjänst direkt.