1 december är det Brandvarnardagen

Brandvarnardagen är en dag instiftad för att uppmärksamma vikten av brandskydd i hemmet. Ta tillfället i akt och brandöva hemma med barnen.

Brandöva hemma är en övning som kan rädda liv. Enligt statistik från MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) görs räddningsinsatser vid drygt 6 000 bostadsbränder per år. Cirka 100 människor omkommer vid bränder varje år. Sector Alarm lanserar nu även ”Brandöva hemma dagen” – en dag då både stora som små ska ägna en stund för att träna brandövning i hemmet.

- Vi valde den 1 december som en öronmärkt dag av två skäl; dels för att bränder i hem är ett högaktuellt ämne. Vi går in i julmånaden, vi tänder ljus och vi kanske använder äldre elljusstakar med ojordade sladdar som kan fatta eld. Det andra skälet är att den 1 december även är Brandvarnarens dag, det vill säga en dag då vi uppmanas att testa våra brandvarnare, säger Helene Löfgren, marknadsdirektör Sector Alarm.

Sector Alarm har under de senaste åren arbetat med att informera och öka engagemanget kring vikten av att brandöva. Under 2016 lanserades en film som vänder sig till både barn och vuxna. Den animerade filmen om Sally och hennes vänner visar pedagogiskt och engagerande vad man ska göra när en brand i hemmet uppstår. En bok på samma tema har även lanserats och nu tas ytterligare ett steg att lansera en speciell dag.

Att markera en speciell dag för ändamålet tror vi kan vara en väg till att öka kunskapen kring brandövning i hemmet, säger Helene Löfgren.

- Att brandöva på arbete och skola är vanligare än att brandöva hemma, trots att den vanligaste platsen för brand är i hemmet, vilket även är där vi spenderar mest tid. Vi vill med alla tillgängliga medel sprida kunskap om vikten av brandövning hemma och hur man ska tänka och agera vid brand för att förhindra allvarliga tillbud. Att markera en speciell dag för ändamålet tror vi kan vara en väg till att öka denna kunskap, säger Helene Löfgren.

På Sector Alarm har vi en rökdetektor, en brandvarnare typ.

  • Ett brandskydd ingår alltid när du väljer hemlarm från Sector Alarm.
  • Våra rökdetektorer funktionstestas var 40 sekund.
  • Våra rökdetektorer är smarta - de har koll på batteriet och meddelar själv om något är fel.
  • Våra rökdetektorer pratar med varandra - om en tjuter, då tjuter alla.
  • Ditt brandskydd är alltid aktivt och kopplat till vår larmcentral.
En trygghet för familjeföretaget gör stor skillnad i vardagen.

Familjeföretaget Wallins Grill

Samhället har förändrats sedan Wallins Grill först öppnade 1969, något både ägarna och deras anställda märker av.

Tekniken som gör att fler kan installera larm

Tekniken som gör att fler kan installera larm

Mycket har hänt med den tekniska utvecklingen senaste åren. Detta är anledningen till att allt fler småföretagare väljer att skaffa ett larmsystem från Sector Alarm

Tänk på det här när du väljer företagslarm

Att tänka på när du väljer företagslarm

Att skydda företaget behöver inte vara krångligt eller dyrt. Med dagens larmteknik kan du enkelt få en skräddarsydd lösning som passar just ditt företag. Men det finns vissa saker du behöver kolla upp innan.