Domonial (TH6000+)

Domonial installerades mellan 2010-2019. Domonial (TH6000+) är ett trådlöst larmsystem som kommer från leverantören Honeywell.

Viktig information
Observera att denna produkt inte längre finns till nyförsäljning och att vissa uppgifter i bruksanvisningen inte längre gäller.
År 2016
Leverantör Honeywell
Trådlöst Ja
Inbyggd GSM Ja
Bildverifiering Ja
Rökdetektor Ja
Vad betyder alla indikationslampor på manöverpanelen (version 1.0)?

Lampa 1 - Aktiverat larmsystem
Fast sken: Hela larmsystemet är aktiverat ”Bortaläge”
Blinkar: Del av larmsystemet är aktiverat ”Hemmaläge”.
Släckt: Anläggningen är avaktiverad.

Lampa 2 - Systemfel
Fast sken: Ett fel har uppstått i larmsystemet.
Exempel på fel kan vara batteri- eller strömförsörjningsproblem, övervakningsfel, GSM-/GPRS-fel eller radiostörning. Kontakta kundservice för hjälp.
Blinkar: Det finns ett fel i larmsystemets minne som måste återställas.
Släckt: Inget fel.

Lampa 3 - Sabotagelarm
Fast sken: Ett sabotagelarm har utlösts i larmsystemet.
Blinkar: Det finns ett sabotagelarm i larmsystemets minne som måste återställas.
Släckt: Inget sabotagelarm.

Lampa 4 – Utlöst larm
Fast sken: Larmsystemet har utlösts eller att en detektor i larmsystemet ej är klar för aktivering. Detta kan exempelvis bero på en öppen magnetkontakt.
Blinkar: Det finns ett larm i larmsystemets minne som kräver återställning.
Släckt: Larmsystemet är klart för aktivering.

Vad betyder alla indikationslampor på manöverpanelen (version 1.1)?

Lampa 1 - Aktiverat larmsystem
Fast sken: Hela larmsystemet är aktiverat ”Bortaläge”
Blinkar: Del av larmsystemet är aktiverat ”Hemmaläge”.
Släckt: Anläggningen är avaktiverad.

Lampa 2 – Utlöst larm
Fast sken: Larmsystemet har utlösts eller att en detektor i larmsystemet ej är klar för aktivering. Detta kan exempelvis bero på en öppen magnetkontakt.
Blinkar: Det finns ett larm i larmsystemets minne som kräver återställning.
Släckt: Larmsystemet är klart för aktivering.

Lampa 3 - Systemfel
Fast sken: Ett fel har uppstått i larmsystemet.
Exempel på fel kan vara batteri- eller strömförsörjningsproblem, övervakningsfel, GSM-/GPRS-fel eller radiostörning. Kontakta kundservice för hjälp.
Blinkar: Det finns ett fel i larmsystemets minne som måste återställas.
Släckt: Inget fel.

Lampa 4 - Sabotagelarm
Fast sken: Ett sabotagelarm har utlösts i larmsystemet.
Blinkar: Det finns ett sabotagelarm i larmsystemets minne som måste återställas.
Släckt: Inget sabotagelarm.

Vad gör jag om jag har batterifel?

När du har felsökt ditt hemlarm och kommit fram till att det är lågt batteri så vill vi att du kontaktar Sector Alarm för att boka en batteriservice.

Batterier är en förbrukningsvara, vilka byts utan extra kostnad för dig som kund. Du betalar enbart den faktiska kostnaden. Vänligen observera att Sector Alarm tillhandahåller en garanti på utförda batteribyten om 18 månader.

Hur återställer jag mitt larmsystem?

Du återställer larmsystemet genom att trycka din personliga kod på manöverpanelen eller via din larmbricka. Finns flera fel/utlösta larm i minnet måste återställning av larm upprepas tills indikationslamporna 2, 3 eller 4 upphör att blinka.

Kan jag byta telefoni?

Din centralenhet har en inbyggd GSM-sändare och kontaktar vår larmcentral via GSM-nätet, du kan byta telefoni utan att det påverkar larmet.

Bruksanvisning

För att du ska kunna läsa bruksanvisningen behöver du ha Acrobat Reader installerat på din dator.