Denna webbplats använder cookies för statistik och bättre användarupplevelse. Läs mer om hur Sector Alarm använder cookies.   Jag förstår
Brandvarnardagen -  en dag instiftad för att uppmärksamma vikten av brandskydd i hemmet
Att brandöva hemma med barnen är en övning som kan rädda liv.

1 december är det Brandvarnardagen

Brandvarnardagen är en dag instiftad för att uppmärksamma vikten av brandskydd i hemmet. Ta tillfället i akt och brandöva hemma med barnen.
Brandöva hemma är en övning som kan rädda liv. Enligt statistik från MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) görs räddningsinsatser vid drygt 6 000 bostadsbränder per år. Cirka 100 människor omkommer vid bränder varje år. Sector Alarm lanserar nu även ”Brandöva hemma dagen” – en dag då både stora som små ska ägna en stund för att träna brandövning i hemmet.

- Vi valde den 1 december som en öronmärkt dag av två skäl; dels för att bränder i hem är ett högaktuellt ämne. Vi går in i julmånaden, vi tänder ljus och vi kanske använder äldre elljusstakar med ojordade sladdar som kan fatta eld. Det andra skälet är att den 1 december även är Brandvarnarens dag, det vill säga en dag då vi uppmanas att testa våra brandvarnare, säger Helene Löfgren, marknadsdirektör Sector Alarm.

Sector Alarm har under de senaste åren arbetat med att informera och öka engagemanget kring vikten av att brandöva. Under 2016 lanserades en film som vänder sig till både barn och vuxna. Den animerade filmen om Sally och hennes vänner visar pedagogiskt och engagerande vad man ska göra när en brand i hemmet uppstår. En bok på samma tema har även lanserats och nu tas ytterligare ett steg att lansera en speciell dag.

Att markera en speciell dag för ändamålet tror vi kan vara en väg till att öka kunskapen kring brandövning i hemmet, säger Helene Löfgren.
- Att brandöva på arbete och skola är vanligare än att brandöva hemma, trots att den vanligaste platsen för brand är i hemmet, vilket även är där vi spenderar mest tid. Vi vill med alla tillgängliga medel sprida kunskap om vikten av brandövning hemma och hur man ska tänka och agera vid brand för att förhindra allvarliga tillbud. Att markera en speciell dag för ändamålet tror vi kan vara en väg till att öka denna kunskap, säger Helene Löfgren.

På Sector Alarm har vi en rökdetektor, en brandvarnare typ.
  • Ett brandskydd ingår alltid när du väljer hemlarm från Sector Alarm.
  • Våra rökdetektorer funktionstestas var 40 sekund.
  • Våra rökdetektorer är smarta - de har koll på batteriet och meddelar själv om något är fel.
  • Våra rökdetektorer pratar med varandra - om en tjuter, då tjuter alla.
  • Ditt brandskydd är alltid aktivt och kopplat till vår larmcentral.


Brandöva hemma med barnen
Brandöva hemma Du brandövar på jobbet och barnen i skolan, men sällan i hemmet. Vi vill ändra på det. Se vår film på hur du brandövar hemma.

Brandöva
Brandskyddsprodukter
Brandskyddsprodukter Som ett komplement till ditt hemlarm finns flertalet värdefulla produkter som gör din vardag lite tryggare.

Brandskyddsprodukter
Brandskyddstips
Brandskyddstips Ditt hem kan ha många brandrisker. Vår hemlarmsexpert delar här med sig av brandskyddstips till dig och din familj.

Brandskyddstips
Sector Alarm - Din trygghet. Vår passion.
© SECTOR ALARM 2018