Denna webbplats använder cookies för statistik och bättre användarupplevelse. Läs mer om hur Sector Alarm använder cookies.   Jag förstår

TH6000

TH6000 installerades mellan åren 2003 och 2008. TH6000 är ett trådlöst larmsystem som kommer från leverantören Secom/Honeywell.
Viktig information
Observera att denna produkt inte längre finns till nyförsäljning och att vissa uppgifter i bruksanvisningen inte längre gäller.
År 2003-2008
Leverantör Secom/Honeywell
Trådlöst Ja
Inbyggd GSM Ja
Vad betyder alla indikationslampor på manöverpanelen?
Nätspänning
Lyser: Centralenheten är ansluten till elnätet.
Släckt: Nätfel - centralenheten drivs av den inbyggda batteribackupen.
Tillkoppling
Lyser: Hela larmsystemet är tillkopplat
Släckt: Larmsystemet är frånkopplat
Blinkar: Larmsystemet är delvis tillkopplat
Dörr/fönster öppet
Blinkar: Betyder att en eller flera dörrar/fönster som är skyddade med en magnet - kontakt är öppna. Lampan blinkar tills dessa stängs.
Larmminne
Lyser: Betyder att ett larm har utlösts under senaste tillkopplingsperioden.
Blinkar: Betyder att ett larm har utlösts under den senaste tillkopplingsperioden med delvis tillkoppling (skalskydd). Lampan lyser tills nästa tillkoppling sker.
Tekniskt fel
Lyser: Indikerar fel på en teknisk sektion.
Blinkar: Indikerar ett fel i systemet (batterifel, övervakning, sabotage, telelinjefel etc). Lampan lyser eller blinkar tills felet är åtgärdat.
Sector Alarm - Din trygghet. Vår passion.
© SECTOR ALARM 2018