Denna webbplats använder cookies för statistik och bättre användarupplevelse. Läs mer om hur Sector Alarm använder cookies.   Jag förstår

PC 1580

PC 1580 installerades mellan åren 2000 och 2002. PC 1580 är ett trådbundet larmsystem som kommer från leverantören DSC/Teletec.
Viktig information
Observera att denna produkt inte längre finns till nyförsäljning och att vissa uppgifter i bruksanvisningen inte längre gäller.
År 2000-2002
Leverantör DSC/Teletec
Trådlöst Nej
Inbyggd GSM Nej
Vad betyder alla indikationslampor på manöverpanelen?
Driftklar
Lyser grönt när larmet är klart för tillkoppling. Lyser inte lampan är någon sektion påverkad. Kontrollera att larmade dörrar är stängda och att ingen rör sig framför någon rörelsedetektor.

Till
Lyser grönt när larmsystemet är tillkopplat.

Larmminne
Lyser rött när ett larm har gått.

Förbikoppling
Lyser gult om någon sektion är bortkopplad eller om man kopplar till larmet med hemmatillkoppling.

Fel
Lyser gult om något fel har uppstått i larmsystemet.

Hur avläser jag fel?
Fel på larmsystemet kan uppstå av olika anledningar. Larmet kan själv tala om vad som är fel med hjälp av sektionslamporna.

Om fellampan lyser:

1. Tryck [*] [2]
2. Avläs sektionslampa via tabellen nedan.
3. Avsluta med [#].

Slocknar fellampan är felet återställt om inte kontakta Sector Alarm.

Fellampa Typ av fel Åtgärd
Lampa 1 Systemfel Ring Sector Alarm omgående.
Lampa 2 Saknar 220 volt. Kontrollera att stickkontakten är inkopplad och att det inte har gått någon propp.
Lampa 3 Telefonfel, ingen telefonlinje till larmet Ring Sector Alarm omgående.
Lampa 4 Kortslutning på sektion Ring Sector Alarm omgående.
Lampa 5 Avbrott på sektion Ring Sector Alarm omgående.
Lampa 6 Klockan går fel Lyser om larmsystemet varit utan ström. Felet kvarstår till det att klockan ställs in.
Sector Alarm - Din trygghet. Vår passion.
© SECTOR ALARM 2018